Sunday 12 February 2017

Naar Zweden/To Sweden

Aangekomen in Zweden. De reis was stormachtig. Op de veerboot was het licht dramatisch. In Denemarken en Zweden waren een paar autos geslipt op plotselinge sneeuwlekken op de weg, vanwege stuifsneeuw.
Arrived in Sweden. It was stormy weather during the trip and on the ferry, the light was dramatic. On the road in Denmark and Sweden, some cars had slipped on patches of snow that were blown nto the roads.


Het is fijn om kort haar te hebben als je de camera bedient.
It is best to have a short haircut when you want to operate the camera.


Ons bos ziet er goed uit. Het gerooide deel valt reuze mee, er zijn veel kleine boompjed over gelaten zodat het al gelijk een jong bos lijkt, en het stadium van kaalslag is overgeslagen.
Our forest looks good. The part that was harvested looks good as well, as if it has skipped the phase of complete bareness. There were sufficient small trees left to give the impression of a young forest.

Een paar bijzondere bekermosjes. Zou je er mee kunnen verven?
Some ... (I really don’t know the name, some kind of moss or fungus). I wonder whether it is possible to dye with


Een bijzondere boom. A special tree.


No comments:

Post a Comment

Please leave a message. You might need to check 'I am not a robot' before submitting your comment.
Ik word blij als je een opmerking achterlaat, je moet misschien 'I am not a robot' aanvinken voordat je nogmaals op 'Publish' klikt.